Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Trong quá trình thu thập và sử dụng thông tin khách hàng, Công ty WOHO luôn tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin sau đây:
1. Thu thập thông tin:
– Công ty thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn khác nhau và đều là những hình thức minh bạch và công khai.
– Thông tin khách hàng được thu thập bao gồm: họ tên, sđt, email, địa chỉ,… đây là những thông tin bắt buộc cần có để phục vụ tư vấn khách hàng.
2. Phạm vi sử dụng dữ liệu
– Liên hệ tư vấn thông tin hoặc sản phẩm nếu có yêu cầu từ khách hàng.
– Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng.
– Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán.
– Liên lạc giải quyết các vấn đề trong quá trình mua bán.
3. Bảo mật thông tin
– Không chuyển giao hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 nhằm mục đích giao dịch mua bán trái phép.
– – Trong những trường hợp khác, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý Khách Hàng.